LEV VEL-Konferansen

Ung på huset gruppen deltok på årets Lev-Vel konferansen 19.januar som var arrangert av ExtraStiftelsen. Temaet i år handlet om sykdomsprestisje. Vi fikk høre fra både forskere, professorer, politikere, leger og personer med personlige erfaringer.

Noen diagnoser er mer populære enn andre, og hvordan er det å få en upopulær diagnose, og hvordan er det å bli møtt med det av samfunnet og helsevesenet? Tøffe Katherine ble på kort varsel spurt om hun kunne stille opp med sin personlige historie om det å ha en upopulær diagnose. Katherine tok utfordringen og begynte prosessen med forberedelse. Forberedelsen tok mye tid og energi, og hun grudde seg veldig til fremlegget. Da dagen endelig kom hadde Marlén sagt at det var færre i salen enn antatt. Da vi ankom Oslo kongressenter fikk hun vite at det var hele 260 påmeldte og Katherine gav Marlén et stygt blikk. Typisk at Marlén alltid sier at det er mindre folk i salen enn antatt. Etter 4-5 fine innlegg var det tilslutt duket for Katherine. Katherine og Marlén gikk sammen opp på scenen hvor Marlén presenterte Ung på huset prosjektet og gav deretter ordet videre til Katherine. Katherine startet innledningsvis med å fortelle at hun angret på å ha takket ja til å bli med. Videre fortalte hun om sin personlige historie; hun var 18 år da hun kontaktet legen og ble fortalt at hun ”bare” hadde moderat depresjon. Katherine opplevde at hun ikke ble tatt på alvor og fikk hjelp alt for sent. Og det var ikke før hun møtte den siste legen sin, i en alder av 21 år, at hun fikk den hjelpen hun trengte. Katherine fortalte at i sin helhet tok det hele 15 år før Katherine ble hørt og fikk innleggelse og den hjelpen hun hadde behov for.