Stress

Hva er egentlig det? Det er kjemiske reaksjoner som utløses under psykisk eller fysisk påkjenning fra ytre stimuli. Ofte kan man ha mye å gjøre på jobb eller utenom noe som fører til stress. Hvis man har bekymringer er det en form for stress som kan forebygges ved å distrahere bevisstheten, blant annet ved å lese eller se en film. Noen ganger kan stress dabbe av ettersom man følger daglige rutiner. Jo vanligere dager blir, desto vanligere kan man forholde seg til dem – man tilpasser seg dem over tid. Med andre ord er det endringer i daglige forhold som kan føre til stress, men også lite mosjon og dårlig helse. God livsstil er derfor viktig.

Hvordan takler jeg stress?

Ofte sier jeg til meg selv at ”det ikke er noe jeg får gjort akkurat nå”. Grunnen til denne påstanden er sannheten i den. Uansett hvor man er eller hva man gjør så er det lite man får gjort med løpende tanker som omfatter fremtiden. Omstendighetene blir ikke bedre om man stresser og man vil ikke føle seg vel. Derfor er det viktig å unngå så mange negative tanker som mulig slik at man selv kan være positiv og åpen for andre.