Temauken PSYK denne uken på NRK

Denne uken har NRK en temauke som heter PSYK med utvalgte dokumentarer om psykisk helse.

https://tv.nrk.no/tema/441/psyk

Vi synes det er viktig med mer åpenhet rundt temaet psykiske helseutfordringer, og tabuet som er knyttet til dette.

Flere av oss i mediagjengen så serien jeg mot meg og synes dette er en veldig åpen og ærlig dokumentar som tar for seg 8 ungdommer med ulike psykiske helseutfordringer. Vi anbefaler denne serien som går hver mandag kl. 21.30 for å få mer kunnskap og mer forståelse rundt dette temaet.

 

Bilde er tatt i fra nrk.no

Bilde er tatt i fra nrk.no