Fontenehuset - som arbeidsplass og sosialt nettverk

Som et medlem på Fontenehuset eller en medarbeider, student eller vikar - å tenke rundt hva man får igjen av å være i arbeid på huset, hvilken tanker jeg har gjort meg om hva man på Fontenehuset legger mest vekt på; hvilken tanker jeg har gjort meg i min tid her samt at jeg tenker er de ting som jeg mener Fontenehuset bidrar med i samfunnet.

Fontenehuset er en base der man i fellesskap legger til rette for en hverdag som er preget av et varmt fellesskap mellom folk i forskjellige faser i livet. Hovedsaklige fellestrekk er at man prøver å bli sjefen over sin egen helse, sine egne tanker og sin fremtid. Fontenehuset bedyrer en struktur som baserer seg på inkludering, som er politisk og religiøst uavhengig i sin møte med medlemmer og medarbeidere. Her er verdigrunnlaget at her skal alle som har hatt utfordringer knyttet til psykisk helsehistorikk føle seg verdsatt for sine egenskaper som individer og ikke som ulykkesfugler. Fontenehuset ønsker å gi rom for at folks individuelle styrker og kapasiteter skal trives, blomstre og flakse av gårde i ett fellesskap drevet frem av ildsjeler med kløkt og kyndighet. Dette er i fellesskap kommet frem av en tett og trofast tiltro kollegialt mellom medlem og medarbeider med en flat maktstruktur.

Deltakelsen på huset er avhengig av at medarbeider og medlemmer respekterer hverandre. At hvert forslag veier like mye – alles stemme, samt rett til å si sitt i husets drift, utvikling og ansettelser veies likt. Det er Fontenehuset avhengig av for at samarbeidet mellom de ansatte og de frivillige på huset skal funger slik at det også kan utvikles over tid. På Fontenehuset er vi ett lag og det laget er Fontenehuset; medlemmer og medarbeidere er sammen om å øke trivsel i dette fellesskap, det skal utvikle seg til å være et sted der det er trygghet. På Fontenehuset bør folk respektere hverandre for de ferdigheter, kvaliteter og erfaringer de bringer til huset. Enhver som kommer til huset har livserfaring og kompetanse, medarbeider som medlem. Her er det ingen kaptein, general, fyrste, eller høvding, her er vi faddere og budbringere.

På Fontenehuset vil frivillighet veie tungt for her er det arbeid, men ikke for personlig vinning eller kommersiell gevinst. Her bør det være en holdning der man gjør ting av sin ildsjelskraft, kraft i å tenke ansvarsbevist og kraft som skaper motivasjon til innsats. For verdien knyttet til innsatsen ’i seg selv’ og ikke verdi knyttet til kommersielle inntekter er den viktigste dyden på Fontenehuset.

På Fontenehuset ønsker vi å bygge ett fundament der grunnsteinene er motivasjon – tradisjon – variasjon – rotasjon og på Fontenehuset som i alle andre samfunnsinstitusjoner ligger det en forståelse for frihet – likhet – brorskap som sentrale verdeir og egenskaper. På Fontenehuset ønsker vi for medlemmer, medarbeidere, vikarer og studenter at man i hverdagen uvikler seg både kreativt – praktiskt – teoretisk for det gir videre trygghet gjennom et fundament til mestring, for det vil videre gi medlemmer, medarbeidere, vikarer og studenter på huset den verdighet – selvrespekt – trygghet som man fortjener og som gir styrke i hverdagen.

Skrevet av Christoffer Rekstad