Samarbeid innad i Oslo – organisert idealisme

Organisert Idealisme 

Foto: https://www.fontenehuset-osloost.no/

Foto: https://www.fontenehuset-osloost.no/

I forrige uke var jeg på besøk hos Ung Arena og UngInfo der de presenterte sine årsrapporter og målsetninger. Planen for besøket er at vi ønsker å respondere på invitasjoner og å delta på arrangementer med organisasjoner og ideelle stiftelser som Fontenehuset har knyttet nære bånd til. Disse bånd har blitt til på bakgrunn av deltagelse på forskjellige eventer som har blitt arrangert av en av oss. Vi inviterte Ung Arena, UngInfo samt Link-Oslo til våre Verdensdag for Psykisk Helse arrangement sånn at de kunne holde info-stand i Fronten.

Vi har sett på det som en hyggelig ting å gjøre, det å knytte vennskapsbånd med forskjellige organisasjoner som har med unge voksne, utdanning, karriere og bekjempelse av stigma. Arbeid som handler om å spre informasjon som bryter ned barrierer om folk som havner utenfor samfunnet, som handler om å endre holdninger til neglisjerte medlemmer av samfunnet. Gi stemmer til dem som føler de enten av alder eller av helserelaterte årsaker blir umyndiggjort. Ungdom som ikke får delta i bestemmelsen av egen skolehverdag, folk med psykisk helse utfordringer som blir fratatt sin stemme og rett til å ta avgjørelser for egne valg i hverdagen, folk som havner i ulykke på grunn av sitt rusbruk.

Det er forskjellige grunner til at folk havner i ulykka eller er umyndiggjort, men det som er en av vanskene oppi dette her er å få nyss om mulighetene om hjelp, og om samfunn som ønsker å ta deg imot, ikke på grunn av at du har falt utenfor, men fordi de er sikker på at du har noe positivt å tilføre.

Fordi oppi kaoset av personlig trøbbel og av overdøvende forståsegpåere, i skjæringspunktet er det en menneskeskjebne som ønsker å finne ett sted å gro, å vokse og å engasjere seg. I saker som er både personlige men som også er drevet av samfunnsansvar og lyst til å skap endring. Både for sitt indre men også på utsiden. Da trenger man steder som tilbyr informasjon, men som også først og fremst jobber med det å spre til omverden hvem man er, hva man holder på med og hvordan man skal kontakte.                                                      

De ytre motivene for å bli med på ting er lett at blir neglisjert i den perioden man også er avhengig av å søke hjelp, den blir neglisjert pga at en ikke blir hørt, fordi en blir umyndiggjort og blir veldig liten i direktivers og formaliteters verden.

Det å bygge nettverk på tvers av ulike organisasjoner og ideelle stiftelser som ønsker å gi folk som føler seg marginalisert og neglisjert i det store og hele sett og hørt. Ett nettverk som jobber med å være synlig samt beskytte sin organisatoriske egenart, som ikke er redd for å gå ut av komfortsonen og liker å by på seg selv, kan være med på å løse opp holdninger som ligger i samfunnet.  

Ung Arena bydde på frokost og møte med andre organisasjoner, det var en skikkelig hyggelig stemning mens de gikk gjennom en undersøkelse som de hadde gjennomført, som var lagt frem som en rapport. Det handlet mye om hvordan man omformer ett tilholdsrom med tanke på at dem som skal benytte rommet blir spurt om hvordan de ønsker at rommet skal se ut. Stikkord åpne rom, hverdagslig og ikke for tilgjort, 

Foto: http://www.ungarenaoslo.no/

Foto: http://www.ungarenaoslo.no/

Møtet med UngInfo var av den spesielle hyggelige sorten, med svært god julegrøt. Masse varme og svært velorganisert arrangement som føltes både ledig og løst, som ikke lot seg stresse av at ordfører Marianne Borgen var tilstede og holdt innlegg. Svært mange interessante organisasjoner og etater var tilstede, det var god tid til mingling. Temaet handler om demokrati og synligjøre saker som er i ungdoms og unge voksnes hverdag. Det slår meg at UngInfo er gode på kontinuitet de holder tett kontakt, og det merkes på hvor smooth arrangementet ble gjennomført på.    

Foto: https://www.unginfo.no/

Foto: https://www.unginfo.no/

Fontenehuset Oslo Øst ønsker å være med på jobben om å bryte ned stigma, jobbe for at holdninger i samfunnet endres, at det er en langvarig og omfattende organiseringsarbied, som også inkluderer å samarbeide med organisasjoner og stiftelser som har lignende prosjekter. Samtidig som vi må være obs på å ikke miste kjernen av hva Fontenehuset handler om. Det er like viktig å gi som å ta, at det er en god forståelse for solidaritet samtidige ønsker å verne om egenart og styrke sine interesser uten å gå ut av våre gode skinn.

Foto: https://pixabay.com/no/team-samarbeid-samhold-gruppe-1015712/

Foto: https://pixabay.com/no/team-samarbeid-samhold-gruppe-1015712/

Tekst: Christoffer Rekstad