1499243688793.jpg
Logo_LINK.jpg

Fontenehuset som en arena for selvhjelp

Fontenehuset ønsker ikke å støte fra oss viljen om å bidra med å skape større oppmerksomhet omkring hva selvhjelp er, og hva det innebærer i utførelsen av selvhjelp. For Fontenehuset er det viktig å være med som en representant for mangfoldet av tilbud for befolkningen som i en eller annen form møter på ting som gjør at en kommer i en sårbar situasjon. Det er ønskelig å delta i et forum der åpenheten rundt prinsipper som legges til grunn for tilbudet som omhandler temaet selvhjelp blir diskutert, blir utformet, og blir forståelig. Dette i tråd med Link Oslo og Nettverk for Selvhjelp Oslo (NSO) ønsker å formidle hva selvhjelp er, og hva selvhjelp ikke er.

Det er gjennom en lang fartstid i Fontenehusånd utviklet seg en selvhjelpsstruktur som er bundet i selve driften, medlemskapet og ideen til ett Fontenehus. Som en arena er klubbhuset en arena for motivasjon og mestring. På samme måte som at det er en plass som ikke aktivt driver med rehabilitering, er det en rehabiliterende plass pga at medlemmer deltar og deltagelsen oppleves som rehabiliterende. Det er på grunn av evnen og selvfølelsen at medlemmet opplever stadig økt aktivitet på huset. Der er på det planet at perspektivetselvhjelp finnes i ett Fontenehus. 

Hva er selvhjelp

Selvhjelp er ett begrep, som begrep betyr det å hjelpe seg selv. Sånn helt grunnleggende ligger det til grunn for at den beste kunnskapen til bedring finnes i deg selv. Din resurs og erfaringer som du har samlet er i rom med andre som har opplevd samme tema, være det spiseforstyrrelse, angst, rus, alkohol eller andre forhold som gjør at en benytter seg av helsekøer. Så vil selvhjelp og de som aktivt bedriver tilbud som innehar selvhjelpsmetodikk, eller er selvhjelpende i praksis fungere som selvhjelpende og selvtillitbyggende. Som helt sentralt handler om din kunnskap om deg selv, som hjelp for å skape motivasjon og selvtillit.

Fontenehuset som en resurs i en plangruppe som skal opparbeide en forum for en felles opplysningstjeneste omkring hva det tilsier utøve selvhjelp.

Som ett ønske å være bidragsytende i utformingen av en felles plattform for opplysning om selvhjelpspraksis og arenaer som har aktivt selvhjelp som en metode for å gi en erfaringsbasert form for rehabilitering. Kunnskapsbasert som bygger på et grunnlag av egen kunnskap omkring problemet som du som individ eier. Kunnskap som du eier, men som du ønsker samt føler du vil dele.Dette kan bli sett på som ett ledd skal bidra med å hjelpe dem selv.For å slik åpne opp for at en andre part, tredje part etc. finner ut at hen ikke er alene med sine problemer. Kunnskap om å finne styrke i mestring er noe Fontenehuset kan, det er også et ønske og tro at Fontenehusmodellen er en modell for mestring som inkluderer selvhjelp er noe som kan implementeres for andre arbeidsmiljø.

Det er sunne verdier i Fontenehusdriften og Fontenehusideen som vill være godt å ha i ett nettverk og planleggingen knyttet til selvhjelpstanken. Fontenehuset ser verdien av å ha kontakt og ett forum for en slik kontakt å finne sted. Det er ikke dumt å ha ett felles rom der løse og faste temaer knyttet til ett slikt elegant prosjekt som selvhjelp som innehar element av nettverksbygging, samt det å være med å påvirke en struktur, en kultur og en målsetting for en økt fokus om selvhjelp er bra. Så langt særegenhetene som ligger i Fontenehuset og det som huset arbeider med og hvordan Link Oslo og NSO – ikke samstemmer, er det bedre å være aktiv i utformingen av ett slikt prosjekt en og sitte på sidelinjen.

Tekst: Christoffer Rekstad