Fagdagen på Fontenehuset Oslo Øst

Mandag 28 mai inviterte Fontenehuset Oslo Øst i samarbeid med Fontenehus Norge til fagdag i lokalene til Fontenehuset Oslo Øst på Tøyen. Det skulles holdes seks forskjellige foredrag med tilhørende gruppearbeid. Heldigvis fikk vi hjelp av Fontenehuset Rygge, Fontenehuset Hønefoss og det andre Fontenehuset i Oslo til og holde foredragene. Men der var mye forberedelse, mange  e-poster som skulle sendes og mange spørsmål måte besvares, det måte også til en del ommøblering til. Faglig sett var fagdagene en stor suksess, men de forskjellige workshopene kunne godt være lengen Men dagen ble en stor suksess ikke minst for vårt eminente kjøkken, til og med værgudene var på vår side. Først kl seks begynte det å regne, da var fagdagen over, men noen av oss gikk å tok en brus og en fortjent pust i bakken. Det er ikke alle som kan holde en fagdag to måltider for 133 kollegaer. Fagmessig var det også en suksess. Så en stor takk til alle dere som var med gjøre den dagen til en stor dag for meg og mine nærmeste kollegaer som jobbet med dette.

 

Skrevet av Bjørn.