Møteplass.

Ofte så kan det være vanskelig å holde på relasjoner med folk. Når man ikke har snakket med hverandre på en stund så mister man båndet eller kontakten. Det ender med at man får ustabile forhold til folk rundt. Men man har forskjellige type forhold. Noen nære venner og andre bare bekjente. Men de forholdene forandrer seg stadig vekk. Fordi man enten forventer seg så mye og blir skuffet fordi man ikke møter de forventningene eller fordi man forandrer seg fordi det er dårlig psykisk helse. Folk er veldig forskjellige, noen er avhengig av dagsformen og andre har perioder der de forandrer formen og noen takler ting på sin måte.

Det føles som om det forventes mye av deg, i det sosiale livet. Og det gjør det vanskelige å innfri. Fordi man skal hele tiden vise at man er sosial, har venner og drar på turer. Hvis man ikke er en del av det vanlige sosiale livet så er man en outsider. Det er en struktur som rangerer folk og gjør folk usikre på hva de skal gjøre. Og det fører til at de blir vanskelig å ha arenaer for å møte andre. Det blir vanskelig å møte folk. Man kan fort bli isolert og ensom. Det å ha et sted å dra for å møte andre blir veldig viktig. Det er et sterkt behov. For å dele og kunne finne tilhørighet. Det å ha et sted der man kan bli sett eller at noen lytter til dine historier og det du sier. Det øker og gir en god selvfølelse. Og det kan gjøre at du øker mestringen. Men hvor skal man egentlig finne et slik sted? Ofte så koster ting og det gjøre det at det blir en høyere terskel for å finne på ting. Det man kunne tenke seg å gjøre er å kunne ha mindre forventninger til en for å at man kan føle seg komfortabel med å være et sted, altså bare være seg selv uten å bli dømt.

Jeg føler meg veldig levende når folk hører på historiene mine uten å dømme meg, eller at de ikke slutter å prate med meg. At jeg blir hørt uansett hva jeg har å si. For det gjør at jeg føler at jeg er viktig og har noe å fortelle. Da får jeg også utløp og får satt ord på de tingene som jeg har inni meg. Fordi vi er mennesker med historier. Noen ganger har jeg veldig mye inni meg som jeg har behov for å uttrykke. Og da blir det en overbelastning hvis jeg ikke for kanalisert dem. Så det er en veldig viktig element i hverdagen å kunne dele historier. Jeg har behov for å prate nesten hver dag, og blir fylt opp hvis jeg ikke får pratet. Nå har jeg en møtepunkt i hverdagen, fordi jeg har Fontenehuset Øst som jeg går til og får delt historiene mine. Det gjør at jeg får utløp for mine impulser og historier. Jeg håper at det blir flere slike tilbud eller at fontenen huset kan bli større for å romme flere. For at flere kan få tilbud og får muligheten til å kunne dele sine historier.

 

Amdjed Taleb

IMG_0380.JPG