Å være oppmerksom!

Et fint smil eller å få oppmerksomheten fra noen kan være avgjørende for noen. I alle slags relasjoner er å være oppmerksom det samme som å vise hensyn, og det er en ganske viktig faktor for å ha en god relasjon. For da gir man sin tid til andre, og man kan se hva slags humør andre er i. Ofte så kan folk være i dårlig humør på morgenen fordi man enten er trøtt og trenger tid for å våkne, eller fordi man har mye å tenke på. Og det kan påvirke hvordan man oppfører seg, altså adferden. Det er da viktig i kommunikasjonen å legge merke til slike ting for å kunne greie å forholde seg til den personen. Et fint smil kan være veldig avgjørende for enkelte. Fordi det skaper vennlighet. Så aldri undervurder et smil. Smilet ditt kan gjøre andre glad, eller påvirke til bedre humør.

 

Vær oppmerksom på alle rundt deg, fordi alle har noe å fortelle. Ca. 80% av kommunikasjonen er kroppsspråket. Så folk forteller hele tiden gjennom kroppsspråket hvordan de har det. Er man oppmerksom på hvordan folk oppfører seg og spør dem om rundt hvordan de har det, vil de føle seg hørt. Og det hjelper veldig mye på kommunikasjonen. Fordi alt som foregår rundt oss er kommunikasjon, på forskjellige måter. Hvordan ville du bli møtt? Kunne du tenke deg at folk hørte på det du hadde å si, uten å at du ble avvist? Det gjør det lettere å få en bedre kommunikasjon som igjen styrker relasjonen(e). Å se inn i øynene når en prater og følge med, er en viktig faktor for å ha en god samtale. Og med gode samtaler deles historiene til folk. Og folk deler det de har hver dag. Det skaper historie. Historie handler om historier om hvordan folk er og hva de gjør. Så det er et ganske viktig utgangspunkt. Så vær oppmerksom på hva folk sier, både gjennom kroppsspråk og ord. Ta vare på hverandre.

Amdjed Taleb

IMG_0381.JPG