HVORDAN HOLDE PÅ SELVBILDE

Det er lett å la seg påvirke av ting rundt. Media, sosiale medier, plakater, reklame, folks meninger, etc. Det kan gjøre at du hele tiden tviler på deg selv, og om du er bra nok. Du tenker hele tiden om du greier å leve opp til idealene som samfunnet skaper. Kroppen din, utseende, klærne, jobben, sivilstatusen, hvor du bor etc. Det gjør at du hele tiden strever for å bli akseptert. Men på grunn av mange ting som gjør at du føler deg dårlig har du ikke motivasjon til å gjøre en endring. Det gjør det tungt. Du kan sammenlikne det med trening. Hvis du er overvektig eller har en del fett på kroppen som du føler at det påvirker selvbildet ditt og helsa di. Det er vanskelig å gjøre noe med over lang tid. Grunnen til at du er overvektig kan være genetisk, trøstespising, depresjoner og andre psykiske lidelser, dårlig dags form, mye ansvar og jobb, familien etc. Du får ikke tid og overskudd til å gjøre så mye fordi det er mange faktorer som er i veien. Hva gjør du?

 Kroppen er en ting. Men utseendet blir ikke tatt vare på når man er i dårlig form eller ikke har tid til å trene. Det blir et ork. Men det er en viktig ting å få til for å kunne føle seg fresh. Hva gjør man for å kunne holde på selvtilliten? Det er tydeligvis mange ting som påvirker selvbildet ditt. Og man blir påvirket av mange ting. Det er viktig å være bevisst på sine tanker og valg for å kunne ta vare på seg selv. Små valg om hva man gjøre eller hvem man prater med eller hva man søker på i sosiale medier har veldig mye å si. Å identifisere seg selv hjelper en å identifisere andre. Å være bevisst på å følge noen eller la seg påvirke av noen som bygger opp en selv. Det er best å følge noen som har sunne holdninger til plattformer som sosiale medier og medier, livsstil og annet som har innflytelse på hvordan du lever. Det vil gjøre at du har klare bevisste valg i forhold til tanker og ideer. Vær bevisst på hva du blir påvirket av og hva slags valg du tar i forhold til mat, rutiner, tobakk, alkohol, hva du leser og hva slags miljø du henger i osv. Man skal finne sin retning som passer bra men som har riktige verdier i forhold til helsa og de verdiene som gjør deg godt. Åndelige verdier som respekt, ærlighet, toleranse, ydmykhet er viktig å ta innover seg for å ikke ha tomrom. Det vil gjøre deg godt og styrke ditt selvbilde. Fordi du føler deg menneskelig. Å føle seg menneskelig er alt. Det vil gjøre deg hel og gi deg bedre selvbilde og selvtillit.

Skrevet av Amdjed Taleb