Det å leve med psykiske utfordringer

Alle får en eller annen sykdom gjennom livet. Enten de er av somatisk eller psykisk art. Alle får en eller annen form for psykisk sykdom gjennom livet. Det kan være enten depresjoner i forbindelse med dødsfall, samlivsbrudd og mye annet eller det kan være angst som en reaksjon på vedvarende press. sykdomsforløpet varer en periode i livet, før det går over. Man lærer seg å takle den tøffe tiden gjennom å prate med noen eller bruke tid på å komme seg.

Alle har en psykisk helse og noen ganger varer utfordringene litt lengre enn andre. Det kan skade kroppen og sinnet. Men, det er en del av livet og det er en naturlig reaksjon på noe en selv har opplevd/stått i. Noen er mer sårbare enn andre for å oppleve å få psykiske utfordringer. Det viktigste er å være var på de symptomene som du opplever som unormale. Riktig informasjon er også viktig for å ha kunnskap om hva psykisk sykdom er.

Å dekke sine grunnleggende behov er essensielle i sammenheng med å motvirke depresjoner og belastninger for sinnet. Du må ta vare på kroppen din og gi deg selv omsorg. Tilstrekkelig med søvn, nok mat og drikke, mosjon, få ut tanker man har i hodet, nærhet, sosialt liv osv. Disse tingene er veldig nødvendige for å kunne ha en viss form for stabilitet. Det er egenpleie.

Men noen psykiske lidelser blir så sterke eller så belastende at du ikke greier å ta vare på deg selv. Man kan miste grepet på egenpleien/omsorgen og grepet om virkeligheten. Fordi man mister stabilitet over tid. Det er veldig utmattende og vanskelig, og det øker frustrasjonen og sinnet. Man forandrer personlighet fordi følelsene går opp og ned, og for noen går den bare ned. Når man for eksempel har traumer fra tidligere, så vil dette ofte dukke opp i hodet og forstyrre hverdagen. Man mister kontrollen over seg selv på et vis og man takler ikke å dekke sine grunnleggende behov. Man vil derfor ofte trenge hjelp til å få rutiner og ha noen å snakke med over tid. Det viktigste er egentlig å få betingesløs kjærlighet, og at man ikke blir gitt opp.

Noen må leve med dette livet ut. Noen får det over perioder og har perioder som er gode, men det tar lang tid å finne balansen mellom de to periodene. Det kan være vanskelig å se varsellampene som sier ifra når ting går feil vei. Det er ofte sånn at det er for sent å se det, for da har man allerede blitt syk eller kommet i en dårlig periode. Det viktige her er at noen ser og hører deg. Det er essensielt for ethvert menneske, at man ikke opplever å bli avvist eller står alene med sine utfordringer. Det kan føre til at man blir enda mer frustrert og kan fort mistolke hva andre sier, fordi man tenker så mye på ting og begynner å over analysere alt rundt. Man blir veldig følsom for inntrykk, og det er en del av det å være psykisk syk.

Det viktigste er å bli inkludert, føle tilhørighet og oppleve nærhet til andre mennesker. Det motvirker psykisk sykdom og fører til at man får færre dårlige perioder og at man takler livet på en bedre måte.

 

Skrevet av Amdjed Taleb