Fontenehuset betyr alt. Det er mitt andre hjem. Hver fredag gleder jeg meg til mandag.
— Bjørn, medlem

Hva skjer på huset?

Pågående prosjekter:

Jobb- og studiesenter:

Fra januar 2017 påbegynte vårt prosjekt jobb- og studiesenter. Her arbeider våre to jobbkonsulenter og én studiekonsulent med å støtte våre medlemmer ut i arbeid eller studier. På jobb- og studiesenteret er det flere møter og aktiviteter knyttet til å gi støtte.

Ung på huset:

Ung på huset-møtene er hver torsdag kl. 13:30. Ung på huset er et tilbud til unge mellom 16 og 25 år, hvor du kan delta i den arbeidsorienterte dagen sammen med andre i samme livssituasjon.