download.jpeg
Fontenehuset gir meg selvtillit.
— Christian, medlem
IMG_0045.jpg

Historien om Fontenehusmodellen

Det var i 1948 - tre år etter verdenskrigens slutt - at det hele begynte i New York.  Tidligere pasienter ved Rockland Hospital gikk sammen og grunnla det første Fontenehuset i verden. De befant seg i et vakuum etter at de ble utskrevet fra lange opphold på institusjon. De tidligere pasientene hadde kjent på kroppen hvor vanskelig det kan være å klare seg på egenhånd etter utskrivelsen.

Negative holdninger til psykisk sykdom gjorde at mange hverken fikk bolig eller jobb. Nå ville de hjelpe seg selv og hverandre. I bygården som ble tatt i bruk, befant det seg en fontene. Derav navnet "Fountain House".

Clubhouse International, som er Fontenehusenes paraplyorganisasjon, holder til i New York, og står ansvarlig for utviklingen av felles retningslinjer for driften av Fontenehus. De viktigste arbeidsområdene til Clubhouse International er kvalitetsmåling av Fontenehusene, og å arrangere internasjonale Fontenehuskonferanser.

Noe av det første grunnleggerne av Fontenehus-bevegelsen kvittet seg med var betegnelsen "tidligere pasient". Den syntes de var stigmatiserende. De dannet en klubb og kalte seg i stedet for "medlemmer". I klubbfellesskapet skal medlemmene kunne friskne til i trygge omgivelser og i sitt eget tempo. Det første Fontenehuset knyttet også til seg sosialarbeidere. De er siden blitt faste ansatte i alle Fontenehus. De ansatte skal kunne engasjere medlemmene, men de skal aldri være flere enn medlemmene eller flere enn nødvendig for å kunne få arbeidet gjort.

I løpet av 80 og 90-tallet skjedde det en stor utvikling av klubbhusene i Europa og Skandinavia. I 1989 ble det vedtatt retningslinjer for driften av Fontenehusene. Retningslinjene beskriver hvilke verdier Fontenehusmodellen bygger på. I 1994 ble det opprettet et internasjonalt senter for klubbhus, ICCD (International Center for Clubhouse Development).  Det er tilknyttet Fountain House i New York.

Nå er det Fontenehus i 33 land rundt omkring på kloden. De tilbyr mennesker som har eller har hatt psykiske helseutfordringer et arbeidsfellesskap og et sosialt fellesskap hvor medlemmene har innflytelse.