Fontenehusmodellen er en internasjonalt anerkjent rehabiliteringsmodell, basert på humanistiske verdier. Fontenehusene bidrar til at mennesker med psykiske helseproblemer får arbeids- og samfunnsmessig tilhørighet gjennom frivillig arbeid på Fontenehusene.

Gjennom likeverdig deltakelse i kjøkkendrift, kontordrift og støtte til andre medlemmer, bidrar medlemmene med utviklingen av rehabiliteringstilbudet på Fontenehusene.

Medlemmene styrer sin egen bedringsprosess med oppfølging fra ansatte på Fontenehuset og nødvendige samarbeidspartnere. Deltakelse på Fontenehuset kan hindre isolasjon og passivitet eller være en vei tilbake til arbeid og studier