AKTUELL FORSKNING

Arbeid som en helsefremmende aktivitet - Masteroppgave i Folkehelsevitenskap ved Universitet for Miljø- og Biovitenskap

Fontenehuset - en recoverynærende omgivelse - Et kvalitativt studie basert på medlemmers erfaringer ved et Fontenehus (masteroppgave ved Høgskolen i Hedmark)

Betydningen av arbeid for personer med schizofreni - Helen Bull & June Ullevoldsæter Lystad, Klinikk for psykisk helse og avhengighet, Oslo Universitetssykehus

Fontenehuset i Bergen- en rehabiliteringstilnærming for mennesker med lidelser - Av Katrine Vidme ved Høgskolen i Bergen, Institutt for vernepleie og sosialt arbeid, Masteroppgave i Samfunnsarbeid 2010

FORSKERE

Øystein Spjelkavik - Arbeidsforskningsinstituttet, HiOA (Felt: arbeidsinkludering)

Erik Falkum, Helen Bull, June U. Lystad - Avdeling for forskning og utvikling, Klinikk for psykisk helse og avhengighet, Oslo universitetssykehus HF (Felt: arbeidsinkludering, arbeid som medisin

Liv Grethe Kinn - Høgskulen på Vestlandet