Historien om Fontenehusmodellen

 

Det var i 1948 - tre år etter verdenskrigens slutt - at det hele begynte i New York.  Tidligere pasienter ved Rockland Hospital gikk sammen og grunnla det første fontenehuset i verden. De befant seg i et vakum etter at de ble utskrevet fra lange opphold på institusjon. De tidligere pasientene hadde kjent på kroppen hvor vanskelig det kan være å klare seg på egenhånd etter utskrivelsen.

 

Fontenehuset gir meg selvtillit.
— Christian, medlem

Negative holdninger til psykisk sykdom gjorde at mange verken fikk bolig eller jobb. Nå ville de hjelpe seg selv og hverandre. I bygården som ble tatt i bruk, befant det seg en fontene. Derav navnet Fountain House.

I dag finnes det over 300 fontenehus rundt om i verden. Clubhouse International, som er fontenehusenes paraplyorganisasjon, holder til i New York, og står ansvarlig for utviklingen av felles retningslinjer for driften av fontenehus. De viktigste arbeidsområdene til Clubhouse International er kvalitetsmåling av fontenehusene, og å arrangere internasjonale fontenehuskonferanser.

Noe av det første grunnleggerne av fontenehus kvittet seg med var betegnelsen "tidligere pasient". Den syntes de var stigmatiserende. De dannet en klubb og kalte seg i stedet for "medlemmer". I klubbfellesskapet skal medlemmene kunne friskne til i trygge omgivelser og i sitt eget tempo. Det første fontenehuset knyttet også til seg sosialarbeidere. De er siden blitt faste ansatte i alle fontenehus. De ansatte skal kunne engasjere medlemmene, men de skal aldri være flere enn medlemmene eller flere enn nødvendig for å kunne få arbeidet gjort.

I løpet av 80 og 90-tallet skjedde det en stor utvikling av klubbhusene i Europa og Skandinavia. I 1989 ble det vedtatt retningslinjer for driften av fontenehusene. Retningslinjene beskriver hvilke verdier fontenehusmodellen bygger på. I 1994 ble det opprettet et internasjonalt senter for klubbhus, ICCD (International Center for Clubhouse Development).  Det er tilknyttet Fountain House i New York.

Nå er det fontenehus i 33 land rundt omkring på kloden. De tilbyr mennesker som har eller har hatt psykiske helseutfordringer et arbeidsfellesskap og et sosialt fellesskap hvor medlemmene har innflytelse.