Velkommen til Fontenehuset Oslo Øst!

I et lite hvitt trehus i et tidligere bakeri på Tøyen Torg befinner Fontenehuset Oslo Øst seg. Fontenehuset er et arbeidsfellesskap for alle slags mennesker som har eller har hatt psykiske helseutfordringer. Huset betyr mye for medlemmene. Ta gjerne kontakt med oss for å avtale en omvisning!

Fontenehusmodellen er en internasjonalt anerkjent rehabiliteringsmodell, basert på humanistiske verdier. Fontenehusene bidrar til at mennesker med psykiske helseproblemer får arbeids- og samfunnsmessig tilhørighet gjennom frivillig arbeid på fontenehusene.

Gjennom likeverdig deltakelse i kjøkkendrift, kontordrift og støtte til andre medlemmer, bidrar medlemmene med utviklingen av rehabiliteringstilbudet på fontenehusene. Medlemmene styrer sin egen bedringsprosess med oppfølging fra ansatte på Fontenehuset og nødvendige samarbeidspartnere. Deltakelse på Fontenehuset kan hindre isolasjon og passivitet, eller være en vei tilbake til arbeid og studier.

Gallery Block
This is an example. To display your Instagram posts, double-click here to add an account or select an existing connected account. Learn more
Oslo kommune logo mindre.jpg
helsedirektoratet logo mindre.png