"Selvtilliten har gått opp etter å ha kommet ut i arbeid. Jeg får mer energi og føler jeg har nådd målet overfor meg selv og Fontenehuset"

- Gulled

Overgangsarbeid er Fontenehusets egen modell hvor medlemmene kan prøve seg ut i en ordinær lønnet deltidsjobb hos en ekstern arbeidsgiver fra 6 til 9 måneder.

Overgangsarbeid er ment å gi medlemmer arbeidstrening og jobbmestring med støtte fra Fontenehuset. For mange er målet med overgangsarbeid en mulighet å vende tilbake til ordinært arbeid igjen.

Ta kontakt med Fontenehuset så får du vite mer om dette tilbudet!