HVA ER OVERGANGSARBEID?

Selvtilliten har gått opp etter å ha kommet ut i arbeid. Jeg får mer energi og føler jeg har nådd målet overfor meg selv og Fontenehuset.
— Gulled, medlem

Overgangsarbeid er Fontenehusets egen modell som går ut på at medlemmene kan prøve seg ut i en ordinær lønnet deltidsjobb hos en ekstern arbeidsgiver fra 6 til 9 måneder.

Overgangsarbeid skal gi medlemmer arbeidstrening og opplevelsen av jobbmestring med støtte fra Fontenehuset. For mange er målet med overgangsarbeid en mulighet til å vende tilbake til ordinært arbeid igjen.

Ta kontakt med Fontenehuset, så får du vite mer om dette tilbudet!