HVA ER OVERGANGSARBEID?

Overgangsarbeid er Fontenehusets egen modell som går ut på at medlemmene kan prøve seg ut i en ordinær lønnet deltidsjobb hos en ekstern arbeidsgiver fra 6 til 9 måneder.

Overgangsarbeid skal gi medlemmer arbeidstrening og opplevelsen av jobbmestring med støtte fra Fontenehuset. For mange er målet med overgangsarbeid en mulighet til å vende tilbake til ordinært arbeid igjen.

Ta kontakt med Fontenehuset, så får du vite mer om dette tilbudet!

Selvtilliten har gått opp etter å ha kommet ut i arbeid. Jeg får mer energi og føler jeg har nådd målet overfor meg selv og Fontenehuset.
— Gulled, medlem
 

Karriereklubb

Torsdager klokka 10.00-12.00 har vi karriereklubb. Karriereklubb er et tilbud for medlemmer som er i en jobb- eller studiesøkeprosess eller som ønsker å støtte andre medlemmer ut i jobb eller studier. 


Fontenehuset støtter medlemmene ut i jobb.

Fontenehuset gir individuell støtte til å komme ut i ordinær jobb. Med hjelp fra våre jobbkonsulenter får medlemmene støtte til å vende tilbake til et aktivt arbeidsliv.

“Det er veldig betryggende at jeg har fått den oppfølgingen vi får i overgangsarbeid. Jeg føler at jeg har kommet videre, at jeg har vokst.”

— Anja, medlem

HVA SIER FORSKNINGEN OM ARBEID OG PSYKISK HELSE?

70% av de med psykiske helseutfordringer ønsker arbeid. 

Å bli inkludert i det ordinære arbeidslivet er en viktig faktor i bedringsprosessen. Sammenhengen mellom arbeidsløshet og dårlig psykisk helse viser at arbeid er en viktig faktor for å bedre den psykiske helsen.

 

JOBBSPESIALISTEN VIL KORT FORTALT BIDRA MED:

  • Kartlegging av dine interesser og jobbønsker

  • Å skaffe deg jobb

  • Støtte og oppfølging på arbeidsplassen så lenge du ønsker det

Jobbspesialisten tar utgangspunkt i medlemmets interesser, erfaringer og kompetanse.


Individuell studieveiledning

Det finnes ulike veier for å komme ut i jobb. For mange betyr jakten på arbeid en tur innom skolebenken, enten det er å fullføre videregående skole, få fagbrev eller å ta høyere utdanning. Jobbkonsulenten hjelper deg i en-til-en-veiledninger, med å se hvilke muligheter som finnes, hvilke hindringer som finnes på veien og hva vi skal gjøre for å nå målet.

Jobbkonsulenten hjelper deg å ta kontakt med aktuelle skoler. Vi kan dra på besøk for å sjekke ut hvordan det egentlig er på campus og kontakte administrasjonen på skolen for å finne ut av hvilke tilretteleggingsmuligheter som finnes. Alt dette gjør vi sammen. Vi har også en dialog med NAV der det er nødvendig.

Det er mange elever og studenter som har og har hatt kontakt med fontenehusene. På noen skoler finnes det nettverk av fontenehusmedlemmer som kan støtte deg i en studiehverdag, også med hjelp og innspill fra jobbkonsulenten.


Fontenehuset støtter medlemmene ut i jobb. Ved hjelp av overgangsarbeid og IPS-metodikk kan medlemmene som ønsker det få støtte til å skaffe lønnet arbeid. Fontenehuset gir god oppfølging til både medlemmet som arbeidstaker og arbeidsgiveren.

Ta kontakt med Fontenehuset så kan du få vite mer!

Dette er våre samarbeidspartnere: