Hvordan blir jeg medlem på Fontenehuset?

 

Å bli medlem på Fontenehuset ga meg en fungerende strategi for livet.
— Erik, medlem

Et fontenehus er et arbeidsrettet sted for mennesker som har eller har hatt en psykisk helseutfordring. Her kan man bruke sine talenter og ferdigheter i et meningsfylt arbeidsfellesskap. Alle som vil kan bli medlem, og det er helt kostnadsfritt. Medlemskapet er tidsubegrenset og frivillig.

Alt arbeidet på huset er basert på frivillighet, og man bestemmer sin egen rehabiliteringsprosess. Du trenger ingen henvisning fra lege eller behandler for å kunne benytte deg av fontenehuset.

Hvis du ønsker omvisning kan du ta kontakt på telefon eller e-post, eller møte opp på huset for å lage en avtale. På omvisningen vil du bli vist rundt i lokalet og få mer informasjon om Fontenehusmodellen. Etter omvisningen kan du bli mulig medlem for en periode der du prøver ut om dette er et tilbud for deg. Etter at du har vært her noen ganger, har du muligheten til å bli ordinært medlem.