Det er veldig betryggende at jeg har fått den oppfølgingen vi får i overgangsarbeid. Jeg føler at jeg har kommet videre, at jeg har vokst.
— Anja, medlem

Fontenehuset støtter medlemmene ut i jobb.

Fontenehuset gir individuell støtte til å komme ut i ordinær jobb. 

Med hjelp fra våre jobbkonsulenter får medlemmene støtte til å vende tilbake til et aktivt arbeidsliv.

 

Hva sier forskningen om arbeid og psykisk helse?

70% av de med psykiske helseutfordringer ønsker arbeid. 

Å bli inkludert i det ordinære arbeidslivet er en viktig faktor i bedringsprosessen. Sammenhengen mellom arbeidsløshet og dårlig psykisk helse viser at arbeid er en viktig faktor for å bedre den psykiske helsen.

 

Jobbspesialisten vil kort fortalt bidra med:

  • Kartlegging av dine interesser og jobbønsker

  • Å skaffe deg jobb

  • Støtte og oppfølging på arbeidsplassen så lenge du ønsker det

Jobbspesialisten tar utgangspunkt i medlemmets interesser, erfaringer og kompetanse.