Individuell studieveiledning

Det finnes ulike veier for å komme ut i jobb. For mange betyr jakten på arbeid en tur innom skolebenken, enten det er å fullføre videregående skole, få fagbrev eller å ta høyere utdanning. Studieveileder støtter deg i en-til-en-veiledninger, med å se hvilke muligheter som finnes, hvilke hindringer som finnes på veien og hva vi skal gjøre for å nå målet.

Studieveileder vil hjelper deg å ta kontakt med aktuelle skoler. Vi kan dra på besøk for å sjekke ut hvordan det egentlig er på campus og kontakte administrasjonen på skolen for å finne ut av hvilke tilretteleggingsmuligheter som finnes. Alt dette gjør vi sammen. Vi har også en dialog med NAV der det er nødvendig.

Det er mange elever og studenter som har og har hatt kontakt med fontenehusene. På noen skoler finnes det nettverk av fontenehusmedlemmer som kan støtte deg i en studiehverdag, også med hjelp og innspill fra jobbkonsulenten.