Individuell studieveiledning

Det finnes ulike veier for å komme ut i jobb. For mange betyr jakten på arbeid en tur innom skolebenken, enten det er å fullføre videregående skole, få fagbrev eller begynne på høyere utdanning. Studieveilederen hjelper deg i en-til-en-veiledninger, med å se hvilke muligheter som finnes, hvilke hindringer som finnes på veien og hva vi skal gjøre for å nå målet.

Studieveilederen hjelper deg å ta kontakt med aktuelle skoler, vi reiser på besøk for å sjekke ut hvordan det egentlig er på campus, vi kontakter administrasjonen på skolen for å finne ut av hvilke tilretteleggingsmuligheter som finnes, og alt dette gjør vi sammen. Vi har også dialog med NAV der det er nødvendig.

Det er mange elever og studenter som har og har hatt kontakt med Fontenehusene. På noen skoler finnes det nettverk av fontenehusmedlemmer som kan støtte deg i en studiehverdag, også med hjelp og innspill fra studieveilederen.