Vi tilbyr råd, teknikker og essensiell kunnskap for å lykkes i jobb.

Torsdager klokka 10.00-12.00 har vi karriereklubb. Karriereklubb er et tilbud for medlemmer som er i en jobb- eller studiesøkeprosess eller som ønsker å støtte andre medlemmer ut i jobb eller studier.