Vi tilbyr råd, teknikker og essensiell kunnskap for å lykkes i jobb.

Hver tirsdag fra klokken 13:30 til 14:30 har vi karriereklubb
Vi anbefaler alle medlemmer som tenker at de skal ut i jobb å delta på karriereklubben. Her tar vi opp skreddersydde temaer etter gruppens behov. Aktuelle temaer er for eksempel søknadsskriving, intervjutrening, hull i CV, relasjoner på jobben. Vi tar også opp temaer som er aktuelle for de som er ute i jobb og studier. Karriereklubben er åpen for alle. Vel møtt!

Torsdager klokka 11:00 har vi karrierekafe. Karrierekafe er et tilbud for medlemmer som er i en jobb- eller studiesøkeprosess eller medlemmer som ønsker å støtte andre medlemmer ut i jobb eller studier.