UNG PÅ HUSET

Fontenehuset Oslo Øst har et tilbud for unge mennesker i alderen 16-30 år med psykiske helseutfordringer. Tilbudet er for unge som er på vei til å falle ut, eller har falt ut, av videregående skole eller jobb. Deltakelse i Fontenehusets støttende arbeidsfellesskap vil gi unge mennesker opplevelse av tilknytning og fellesskap, vennskap og økt tro på egen mestring. Ung på huset-gruppa møtes hver torsdag kl. 13:30 for å utvikle et fint fellesskap.
Bli med!

Vi vil sette fokus på deg som har det vanskelig og vil ha noen andre på din egen alder som forstår. Når du er ny på Fontenehuset vil du få en fadder som du kan være trygg på og som holder jevnlig kontakt. Fadderen inkluderer deg i arbeidsdagen og vil gi deg støtte i perioden du er ny som mulig medlem.

Her på huset kan du komme akkurat som du er. Her dømmer ingen deg ut fra kjønn, farge, religion eller seksuell legning. Vi vil at du skal føle deg trygg og velkommen! Som medlem av Fontenehuset vil du kunne motta støtte til å fullføre videregående utdanning eller studier, samt støtte til å finne deg en jobb.

Tilbudet utvikles av unge medlemmer som selv vet hvordan det er å ha det vanskelig, og flere av oppgavene er på områder der de unge ofte allerede kan mye.

Ung på huset-gruppa møtes også på kveldstid etter jobb èn torsdag hver måned for å gjøre noe hyggelig sammen