UNG PÅ HUSET

Fontenehuset Oslo Øst har et tilbud for unge mennesker i alderen 16-30 år, med psykiske helseutfordringer. Tilbudet er for unge som er på vei til å falle ut, eller har falt ut, av videregående skole, høyere utdanning eller jobb. Deltakelse i Fontenehusets støttende arbeidsfellesskap vil gi unge mennesker opplevelse av tilknytning og fellesskap, vennskap og økt tro på egen mestring. Ung på huset-gruppa møtes hver mandag kl. 13:30 for å videreutvikle et fint fellesskap. På torsdagene tar vi over kafedriften i 2. etasje og serverer resten av huset godbiter og sosialt felleskap.
Bli med!

Vi vil sette fokus på deg som har det vanskelig og vil ha noen andre på din egen alder som forstår. Når du er ny på Fontenehuset vil du få en fadder som du kan være trygg på, og som holder jevnlig kontakt. Fadderen inkluderer deg i arbeidsdagen og vil gi deg støtte i perioden du er ny som mulig medlem.

Her på huset kan du komme akkurat som du er. Vi vil at du skal føle deg trygg og velkommen! Som medlem av Fontenehuset vil du kunne motta støtte til å fullføre videregående utdanning eller studier, samt støtte til å finne deg en jobb.

Tilbudet utvikles av unge medlemmer som selv vet hvordan det er å ha det vanskelig, og flere av arbeidsoppgavene er på områder der de unge ofte allerede kan mye.

Ung på huset-gruppa møtes også på kveldstid etter jobb hver første mandag i måneden for å gjøre noe hyggelig sammen.