UNG PÅ HUSET

Fontenehuset Oslo Øst har et tilbud for unge mennesker i alderen 16-30 år som sliter med psykiske helseutfordringer.

Tilbudet gjelder unge mennesker som har falt ut eller er på vei til å falle ut av videregående skole, høyere utdanning eller jobb.

Deltakelse i Fontenehusets arbeidsfelleskap vil gi unge mennesker opplevelse av tilhørighet, inkludering i fellesskap, vennskap og økt tro på egen mestring.

Ung på huset-gjengen møtes mandager kl.13.30 for å videreutvikle et fint fellesskap og jobbe med ulike prosjekter.

Bli med a!

Vårt fokus er på deg som har det vanskelig og gjerne vil ha noen på egen alder med forståelse for dine utfordringer.

Som ny på Fontenehuset, vil du få en egen fadder som du kan være trygg på og som du kommer til å få jevnlig kontakt med.

Fadderens oppgave er å inkludere deg i arbeidsdagen og gir støtte i perioden som mulig medlem av Fontenehuset.

Det er viktig for oss at du kan komme til Fontenehuset akkurat som du er.

Vårt mål er å gi deg en varm velkomst og en trygg opplevelse. Som medlem vil du kunne motta støtte til å fullføre videregående utdanning, høyere utdanning eller få deg i jobb.

Da enten overgangsarbeid eller ordinært arbeid.

Tilbudet ble utviklet av unge medlemmer som selv vet hvordan det er å ha det vanskelig og flere av arbeidsoppgavene er på områder der de allerede kan mye om.

Ung på huset-gruppa møtes også på kveldstid etter jobb hver første mandag i måneden for å gjøre noe hyggelig sammen.