VÅR ARBEIDSDAG

På Fontenehuset jobber du med meningsfylte arbeidsoppgaver i et hyggelig og sosialt fellesskap.
— Lars-Petter, medlem

Fontenehuset har åpent mandag til fredag fra kl. 08:00 til 16:00. Første onsdag i måneden er det bowling, og vi går samlet fra huset klokka 16. De andre onsdagene er det onsdagsmiddag fra klokka 16 til 19, og siste søndag hver måned er det også åpent, med søndagsmiddag fra 16 til 19. Vi lager mat og vasker opp sammen.

Medlemmene har også mulighet for å delta på møtene hvor dagene planlegges. Her kan man også sette seg opp på ulike aktiviteter som foregår på huset. Alle aktivitetene er frivillige.

FROKOST/MORGENMØTE

Dagen vår starter med frokost sammen klokken 08:00, vi lager frokost sammen og går igjennom dagen.

ARBEIDSMØTE

Klokken 09:00 har kjøkkenenheten og kontorenheten hvert sitt arbeidsmøte, hvor vi går igjennom arbeidsoppgaver og møter som skjer i løpet av dagen.

Hovedstrukturen for dagen skriver på tavla, dette gir en fin oversikt for de som kommer etter arbeidsmøtet. Fra klokken 09:30 til 12:00 arbeider vi.

LUNSJ

12:00 spiser vi lunsj som kjøkkenet har laget.

ARBEIDSMØTE

Klokken 13:00 har vi et nytt arbeidsmøte hvor vi går igjennom det som skjer resten av dagen.