Fontenehuset støtter medlemmene ut i jobb. Ved hjelp av overgangsarbeid og IPS-metodikk kan medlemmene som ønsker det få støtte til å skaffe lønnet arbeid. Fontenehuset gir god oppfølging til både medlem (som arbeidstager) og arbeidsgiveren.

Ta kontakt med Fontenehuset så kan du få vite mer!

Dette er våre samarbeidspartnere:

bølgeblikk logo.jpg