FH_LOGO_vertikal_oransje.jpg
 

Fontenehuset Oslo Øst er et arbeidssted for mennesker som har eller har hatt psykiske helseutfordringer. Her får du mulighet til å komme deg ut av isolasjon og inn i trygge, sosiale omgivelser.

 
 
Her dømmer ingen deg, uansett kjønn, religion, legning, helseutfordring eller livssituasjon
Kopi av Uten navn.png