Frivillig arbeidssted For mennesker med psykiske helseutfordringer

 

Fontenehuset Oslo Øst er et arbeidssted for mennesker som har eller har hatt psykiske helseutfordringer. Her får du mulighet til å komme deg ut av isolasjon og inn i trygge, sosiale omgivelser. Her jobber du med meningsfylt arbeid på Fontenehuset, samtidig som vi gir deg mange flotte muligheter for hjelp med å få jobb eller starte studier. Alt arbeid er basert på frivillighet og det er ikke nødvendig med legeerklæring for å være med. Vi har et avslappet miljø der du kan arbeide i eget tempo og det er mange forskjellige muligheter for å engasjere seg i arbeidsoppgaver du er interessert i. Å være medlem på Fontenehuset gir positivitet i hverdagen, hjelper mot forverring av psykiske lidelser og skaper en følelse av mestring i hverdagen.

"Her dømmer ingen deg, uansett kjønn, religion, legning, helseutfordring eller livssituasjon"