Fontenehuset Oslo Øst er et arbeidssted for mennesker som har eller har hatt psykiske helseutfordringer. Her får du mulighet til å komme deg ut av isolasjon og inn i trygge, sosiale omgivelser.

"Her dømmer ingen deg, uansett kjønn, religion, legning, helseutfordring eller livssituasjon"