Dette er Fontenehuset Oslo Østs samarbeidspartnere. Takk for bevilgningene!

Støttet av Oslo kommune

Støttet av Oslo kommune

Støttet av Helsedirektoratet

Støttet av Helsedirektoratet

Pling sponser Fontenehuset Oslo Øst med SMS-tjenester.

Pling sponser Fontenehuset Oslo Øst med SMS-tjenester.